Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
GD/013
certfikat